Michelangelo, Volta della Cappella Sistina, 1508 - 1512

Verbinding verbroken

Door op in de categorie Algemeen. Voor ons mensen is de verbinding met de ander bepalend voor ons welbevinden. Verbondenheid is onlosmakelijk verbonden met de mens. Wij worden wie we …