Veelgestelde vragen


Hieronder leest u antwoorden op veelgestelde vragen over onze praktijk en werkwijze. Staat uw vraag er niet bij? Stel dan uw vraag hier en u krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

Het verschil tussen de Islamitische Psychologische Praktijk en andere psychologische praktijken is niet alleen het islamitisch kader waarbinnen de behandeling plaats vindt, maar vooral ook de erkenning dat Allah de Bron is van alle Kennis en Genezing. Dit betekent dat zowel in de methode als het denkkader ruimte gelaten wordt voor God, Zijn Wijsheid en het onbegrijpelijke. In de reguliere psychologische praktijken staat daarentegen het menselijke weten op de voorgrond: de deskundige wordt benaderd voor zijn oordeel en de deskundige gelooft in zijn eigen deskundigheid. Bij de Islamitsche Psychologische Praktijk wordt alleen Allah als Deskundige erkent en het menselijke weten tussen haakjes geplaatst. Precies dit maakt de bewegelijkheid mogelijk die kan leiden tot genezing.
De waarheid van de islam is niet iets ‘cultureels’.  Het is niet iets voor ‘erbij’. De Islam is niet een jas die je aantrekt en weer uit kan trekken. Zoals Abdurrahmaan Kat in zijn artikel op al-Yaqeen aangeeft:

“Niet alleen de uiterlijke kanten van de hulpverlening moeten Islamitisch-verantwoord zijn, maar ook de methode. En niet alleen de methode, maar ook de wetenschap die eraan ten grondslag ligt en het denken dat deze wetenschap leidt. We hebben het over een hulpverlening die voortkomt uit en volledig overeenkomt met de grondbeginselen van ons geloof. Dat wil niet zeggen dat alles uit de Koran en de Soennah gehaald moet worden. Wij zijn door Allah de Verhevene geschapen met de mogelijkheid tot denken het bedrijven van wetenschap. Maar deze wetenschap en dit denken moet wel in overeenstemming zijn met de grondbeginselen van ons geloof.”

De psychoanalyse is begin 20e eeuw onder leiding van Sigmund Freud uitgegroeid tot een zelfstandige wetenschap. Er zijn veel vooroordelen en misvattingen over Freud en zijn werk. Aan het eind van de 20e eeuw heeft de franse psychoanalyticus Jacques Lacan het werk van Freud nieuw leven ingeblazen door het te herinterpreteren. Hij heeft daarmee de kern van de psychoanalyse wederom blootgelegd. Wat psychoanalyse inhoudt is niet eenvoudig te zeggen. Het is een volstrekt ander soort wetenschap als de reguliere moderne wetenschappen en het onderscheidt zich door een strikte en streng-kritische onderzoekswijze. De aansluiting met de islam gebeurt niet inhoudelijk. De Islam is een godsdienst en de psychoanalyse is een wetenschap. Het bijzondere echter van de psychoanalyse is dat het dankzij zijn kritische methode precies die ruimte openlaat die de Openbaring van de Koran en de Soennah inneemt. Doordat de psychoanalyse een wetenschap is die alle pretentie tot denken-te-weten schuwt en oog blijft houden voor de realiteit zoals deze is, sluit het naadloos aan bij de ware aanbidding van Allah. De reguliere moderne psychologie heeft allerlei opvattingen en uitgangspunten die niet stroken met de islam. De psychoanalyse daarentegen trekt zich terug uit alle opvattingen en uitgangspunten om ruimte te maken voor de realiteit (en de verantwoordelijkheid) van het subject. De psychoanalyse en de islam vullen elkaar naadloos aan, waar de een stopt begint de ander en andersom.
Nee, niet alle psychische problemen zijn vormen van bezetenheid. De ervaring leert juist dat een klein aantal van de psychische problemen als bezetenheid kan worden aangemerkt. De meeste gevallen zijn gewone psychische problemen die de hulp van een psycholoog vereisen. Daarom is het belangrijk voor iemand die met dit soort problemen te kampen heeft om eerst de gebruikelijke behandelingen te ondergaan. Pas als deze niet blijken aan te slaan, kan hij of zij gaan denken aan bezetenheid en de daarvoor bestemde behandelmethodes.