Voor wie?


De Islamitische Psychologische Praktijk is voor iedereen met psychische klachten die er zelf niet uitkomt. De klachten kunnen variëren van angsten, depressie, somberheid, klachten naar aanleiding van een traumatische gebeurtenis, rouw en verlieservaringen, overspannenheid, vage lichamelijke klachten, dwangmatig handelen of gedachten, problemen met vriendschappen, seksualiteit en opvoeding.

Omdat wij samenwerken met Islamitische geleerden en geestelijk verzorgers kunt u ook terecht voor (het vermoeden van) bezetenheid. Tijdens een behandeling bij de Islamitische Psychologische Praktijk staat niet één verklaringsmodel voorop. Het draait om u, uw welbevinden en uw weg naar uw toekomst. Allah de Verhevene heeft ons kennis gegeven middels de Koran en de Soennah. Daarnaast heeft hij ons een verstand gegeven om Zijn schepping te onderzoeken. Met Zijn hulp, de Soennah en ons verstand is het onze taak om ons in te zetten voor het welbevinden van zowel onszelf als dat van onze medemens.

Zoals Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ

Nee, de mens is een bewijs tegen zichzelf.

Soerat al-Qiyyaamah; 14

De Islamitische Psychologische Praktijk is voor iedereen. Wij zijn moslims, maar dat wil niet zeggen dat wij uitsluitend voor moslims werken. Juist niet. Omdat wij werken in Naam van Allah de Verhevene zetten wij ons in voor iedereen.

Alle wezens streven naar volkomenheid.