Hoe werken wij?


Onze werkwijze wordt volledig afgestemd op het individu. In tegenstelling tot reguliere psychologische praktijken hanteren wij geen vaststaande theorie. De Islamitische diepte-Psychologie is een denkkader die het mogelijk maakt om de unieke weg vrij te maken die leidt naar de unieke toekomst van de persoon die behandeld wordt. Langs deze weg houden wij ons ver van een moraliserend oordeel. Ook worden mensen niet beoordeeld op of ze ‘normaal’ zijn of niet. Samen met de behandelaar zal geprobeerd worden er achter te komen hoe onbewuste patronen van invloed zijn op relaties, gedrag en gevoelens. Zo proberen wij tot een begrip te komen hoe deze patronen zich ontwikkeld hebben. In het contact met de behandelaar komen de problemen tot uitdrukking. Zo kunnen deze problemen niet alleen verstandelijk, maar ook emotioneel verwerkt en begrepen worden.


Islamitische Praktijk


Wij werken in naam van Allah de Verhevene en in overeenstemming met de Koraan en de Soennah. Wij plaatsen de Kennis bij Allah de Verhevene en volgen Zijn Leiding. Dus ook in het weten en onderzoeken. Wij houden ons ver van een zelf-denken-te-weten. Wie de Koraan en de Soennah bestudeert leert dat de mens vooral bescheidenheid moet leren. Zoals Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hij leerde aan de mens datgene wat deze niet kende, In het geheel niet. Voorwaar, de mens wordt opstandig. Omdat hij zich onafhankelijk denkt.” (Soerat al Alaq; 5-7)

Binnen de reguliere geestelijke gezondheidszorg geldt dit niet als uitgangspunt. De patiënt wordt standaard beoordeeld in zijn afwijking ten opzichte van een ‘norm’. De diagnose van deze afwijking wordt gecategoriseerd en een behandelstrategie opgesteld. Het doel is dan normalisering: het opheffen van de klachten en de afwijkingen. Van geluk, leven en genezing wordt niet gesproken. De reguliere klinische psychologie richt zich op het gedrag van de mens, en niet op de mens zelf. En of dit nu in een ‘intercultureel’ of zelfs een ‘islamitisch’ jasje gestoken wordt maakt geen verschil. Het blijft een uiterlijk en normaliserend proces. Wij volgen daarentegen de Islamitische diepte-Psychologie. Dit is een aftakking van de psychoanalyse van Freud en Lacan. De psychoanalyse is een strikt wetenschappelijke methode waarbij geen theorie ontworpen wordt over ‘hoe het zit’ en ‘hoe het zou moeten’, maar waar we ons uitlsuitend beperken tot de mens die tegenover ons zit, beter: alles wat gebeurt met en tussen ons. Dit zorgt voor de naadloze aansluiting met de Waarheid van de Islam. We vermengen de Kennis van de Koran en de Soennah niet met een menselijk denken-te-weten. Wij stellen ons in vertrouwen op Allah de Verhevene en kunnen ons op grond daarvan richten op de onbegrijpelijke werkelijkheid zelf. De Freudiaans-Lacaniaanse psychoanalyse laat nadrukkelijk ruimte voor een onbekende, het ongekende, het niet-weten. Allah de Verhevene noemt dit al-Ghaib. Zoals Hij zegt in het eerste vers van Zijn Laatste Boek (interpretatie van de betekenis):

“Dit is een volmaakt Boek, daaraan is geen twijfel. Het is een richtsnoer voor de godvrezenden, die in al-Ghaib geloven, het gebed houden en die weldoen met hetgeen Wij hun hebben geschonken.” (Soerat al-Baqarah; 2-3)


Kosten


Ieder consult kost € 50,- per sessie. Een sessie duurt 50 minuten, tenzij anders afgesproken. Intake is gratis. U dient zelf te informeren bij uw zorgverzekeraar of u in aanmerking komt voor een vergoeding.


Abdurrahmaan Kat

Psychoanalyticus


Drs. Abdurrahmaan Kat is hoofdbehandelaar van de Islamitische Psychologische Praktijk. Hij is psychoanalyticus en heeft psychologie en filosofie gestudeerd in Leiden, Amsterdam, Antwerpen en Gent. Hij heeft gewerkt als psycholoog bij de GGZ Europoort en als begeleider bij Ipsedebruggen. In 2003 is hij bekeerd tot de Islam. Abdurrahmaan Kat probeert binnen verschillende verbanden vorm te geven aan een Islamitische hulpverlening, i.e. een hulpverlening niet op grond van een theorie of op de (schijn-)zekerheid van een denken-te-weten, maar binnen een dynamische werkwijze die zijn grondslag zoekt in verhouding tot het reële. Vanuit dit perspectief heeft hij de methode van de Islamitische diepte-Psychologie ontwikkeld.De Islamitische Psychologische Praktijk superviseert behandelingen volgens de IdPs. Hiertoe heeft het een samenwerkingsverband met een aantal daartoe bevoegde zelfstandige behandelaars. Deze behandelaars zijn hiervoor opgeleid door Abdurrahmaan Kat en alle behandelingen vallen onder zijn supervisie.

Sonia Nafie

Psycholoog


Drs. Sonia Nafie is in 2007 afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit in de klinische- en gezondheidspsychologie. Na haar studie heeft ze gewerkt als psycholoog binnen de ggz en als ambulant begeleider van mensen met psychosociale problemen of ernstige psychiatrische ziektebeelden. In haar visie staat een menselijke benadering centraal en ligt de focus binnen een behandeling op het eigen verhaal, de eigen beleving, het contact wat men aangaat en wat er binnen dit contact gebeurt. Sonia heeft ervaring met verschillende behandeltechnieken, waaronder EMDR, maar de Islamitische diepte-Psychologie vormt de basis voor de behandeling. Deze behandelmethode sluit het beste aan op haar visie op de mens, omdat hierin ruimte gegeven wordt aan het ongeziene en onbegrijpelijke, en het volgen van het unieke pad wat voor een ieder is bepaald.


Talen

• Nederlands

• Engels

• Arabisch (verschillende dialecten)


Werkgebied

• RotterdamShehzad Raja

GZ-Psycholoog


Drs. Shehzad Raja heeft psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Reeds tijdens zijn studie heeft hij ervaring opgedaan in het werken als (woon)begeleider van mensen en kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Na zijn afstuderen werkte hij vooral met jongvolwassenen die door omstandigheden problemen hadden op diverse levensgebieden. Daarna heeft hij op diverse afdelingen gewerkt met zowel volwassenen, jongeren en jeugd met verschillende culturele achtergronden. Hier heeft hij veel ervaring opgedaan in het werken als psycholoog en heeft hij zich ook verder kunnen specialiseren door middel van de opleiding tot GZ-psycholoog. In een behandeltraject vindt Shehzad het vooral belangrijk klaar te staan voor jou en te luisteren naar jouw verhaal.


Talen

• Nederlands
• Urdu


Werkgebied

• Den Haag
• RotterdamKhadija Azahaf

Psychosociaal therapeut


Khadija Azahaf is afgestudeerd als sociaal wetenschapper en cultureel maatschappelijk vormer. Ook is zij bevoegd docent en binnen de Europese context opgeleid als trainer interculturele communicatie. Haar interdisciplinaire benadering helpt haar om psychosociale problematiek vanuit verschillende hoeken te benaderen. Zij ondersteunt mensen en staat ze liefdevol bij met het zetten van de moedige stappen om de confrontatie met zichzelf aan te gaan. Khadija is sinds 2014 met leertherapie en supervisie opgeleid door Abdurrahmaan Kat binnen de methode van de Islamitische diepte-Psychologie.


Talen

• Thamazight
• Nederlands


Werkgebied

• Utrecht
• Den Haag